O konferencji

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XXXI KONFERENCJI NAUKOWEJ SEKCJI KLASYFIKACJI
I ANALIZY DANYCH PTS

(XXXVI Konferencja Taksonomiczna) 

która odbędzie w Warszawie w dniach

 7 – 8 WRZEŚNIA 2022 r.

Tegoroczna konferencja SKAD organizowana jest przez
Katedrę Ekonometrii i Statystyki

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

dr Dominik Rozkrut

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego