O konferencji

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XXXI KONFERENCJI NAUKOWEJ SEKCJI KLASYFIKACJI
I ANALIZY DANYCH PTS

(XXXVI Konferencja Taksonomiczna) 

która odbędzie w Warszawie w dniach

 7 – 8 WRZEŚNIA 2022 r.

Tegoroczna konferencja SKAD organizowana jest przez
Katedrę Ekonometrii i Statystyki

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

dr Dominik Rozkrut

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

 


 

 

 


Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”

Nr projektu DNK/SP/548725/2022; kwota dofinansowania 27885,00 zł.