Terminy i Opłaty

Termin konferencji 7 – 8.09.2022
Termin zgłoszenia uczestnictwa i streszczenia referatu 31.05.2022
Kwalifikacja referatów do 20.06.2022
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej 10.07.2022
Termin nadsyłania tekstów artykułów do publikacji 30.09.2022

 OPŁATA KONFERENCYJNA

  • 900 zł opłata pełna
  • 700 zł opłata dla doktorantów

Wpłaty należy dokonać na konto:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank Pekao S.A.

44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

tytułem: SKAD 2022 – imię i nazwisko uczestnika oraz nr 507-20-910400-U00073-99

Opłata konferencyjna pokrywa koszty m.in.:

  • Posiłków w czasie trwania konferencji
  • Udziału w uroczystej kolacji
  • Przygotowania publikacji

Opłata konferencyjna nie pokrywa:

  • Kosztów noclegu
  • Kosztów podróży