Zakres tematyczny konferencji

Teoria:

 • Taksonomia
 • Analiza dyskryminacyjna
 • Metody porządkowania liniowego
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej
 • Metody analizy zmiennych ciągłych
 • Metody analizy zmiennych dyskretnych
 • Metody analizy danych symbolicznych
 • Metody graficzne

Zastosowania:

 • Analiza danych finansowych
 • Analiza danych marketingowych
 • Analiza danych przestrzennych
 • Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.)
 • Aplikacje komputerowe metod statystycznych