Organizatorzy

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

PRZEWODNICZĄCY

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

CZŁONKOWIE

 • dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Andrzej Dudek, prof. UEW
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Landmesser – Rusek, prof. SGGW
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
  Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Józef Pociecha
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Walesiak
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

PRZEWODNICZĄCA

 • dr Monika Zielińska – Sitkiewicz
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

CZŁONKOWIE

 • dr Mariola Chrzanowska
  SGGW w Warszawie
 • dr hab. Paweł Kobus
  SGGW w Warszawie
 • dr hab. Joanna Landmesser – Rusek
  SGGW w Warszawie
 • dr Łukasz Pietrych
  SGGW w Warszawie
 • dr Ewa Wasilewska
  SGGW w Warszawie
 • dr Tomasz Woźniakowski
  SGGW w Warszawie
 • dr Dorota Żebrowska – Suchodolska
  SGGW w Warszawie
 • dr Stanisław Jaworski
  SGGW w Warszawie